Loading...
 Start Page

Сортирање надградба прилагодување на големината на класифицирање на линија за пакување за јаболка

 

Подолу ќе ги видите следниве машини:

Grading - Sorting and Processing Line for Apples
Kапацитет: 5-6 t/per hour
Година на завршување: 2019
Description
Processing line for apples with capacity 5/6 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Grading - Sorting and Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2019
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2019
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2017
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 6-7 t/per hour
Година на завршување: 2016
Description
Processing line for apples with capacity 6/7 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2015
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Processing-Sorting-Grading-Sizing and Packaging Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2015
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
СОРТИРАЊЕ –ОЦЕНУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА  И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЈАБОЛКО.
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2014
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2014
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2012
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Processing-Sorting-Grading-Sizing and Packaging Line for Apples
Kапацитет: 3-4 t/per hour
Година на завршување: 2011
Description
Processing line for apples with capacity 3/4 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Processing Line for Apples
Kапацитет: 6-7 t/per hour
Година на завршување: 2011
Description
Processing line for apples with capacity 6/7 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...
Sorting-Grading-Sizing-Packaging Line for Αpples
Kапацитет: 2-3 t/per hour
Година на завршување: 2010
Description
Processing line for apples with capacity 2/3 t per hour.The line is specialy designed for the proper processing of the apples. The...

Contact us

Lappa Achaias - 35 km New National Road Patras - Pyrgos

Τelephone: +30 26930 31828

Fax: +30 26930 31448

 

Copyright © 2011 - 2024 Olimpias - Sorting Grading and Packaging Machines for Fruits and Vegetables