Loading...
 Start Page

Сортирање надградба прилагодување на големината на класифицирање на пакување линии за Круши

Подолу ќе ги видите следниве машини:

СОРТИРАЧКИ-КЛАСИФИЦИРАЧКИ ЛИНИИ ЗА КРУШИ
Kапацитет: 5-6 t/per hour
Година на завршување: 2012
Description
Електронски сортирач опремен со систем за волумен и ширина со 4 линии и 12+1 излези сочинет од: Тилтинг машина Сортирачка маса Четки до преодот Систем...
КЛАСИФИЦИРАЧКА И СТАНДАРДИЗИРАЧКА ЛИНИЈА ЗА КРУШИ.
Kапацитет: 4/5 тони на час
Година на завршување: 2011.
Description
КЛАСИФИЦИРАЧКА И СТАНДАРДИЗИРАЧКА ЛИНИЈА ЗА КРУШИ,електронски сортирач опремен со систем за тежина, волумен и боја со 4 линија/12+1 излез сочинет од: Систем за...
СОРТИРАЧ ЗА КРУШИ
Kапацитет: 3/4 тони на час
Година на завршување: 2010
Description
електронски сортирач опремен со систем за тежина, волумен и боја со 1 линија/8+1 излези : Систем за транспорт Електронски сортирач Програм за електронско сортирање...

Contact us

Lappa Achaias - 35 km New National Road Patras - Pyrgos

Τelephone: +30 26930 31828

Fax: +30 26930 31448

 

Copyright © 2011 - 2024 Olimpias - Sorting Grading and Packaging Machines for Fruits and Vegetables